Nieuws

Sociaal raadsliedenwerk

De samenleving wordt steeds ingewikkelder. Burgers moeten veelal zelfstandig hun weg zoeken
in informatieland, steeds vaker met behulp van internet.
Het Sociaal Raadsliedenwerk (SRW) biedt hulp aan mensen die moeite hebben hun eigen
belangen te behartigen. Zij helpt door het verstrekken van advies en informatie op sociaaljuridisch
terrein. Het SRW biedt burgers zicht op hun mogelijkheden, rechten en kansen.

Voor welke vragen?
U kunt met heel veel vragen terecht. Het kan gaan om vragen over toeslagen, zoals de huuren
zorgtoeslag, of uitkeringen. Maar ook met vragen over familierecht, zoals echtscheidingen,
gezag en erkenning, schulden, of ontslag. Eigenlijk kunt u met alle vragen terecht die gaan
over wetten en regels. Ook wanneer u bijvoorbeeld een brief van een instantie niet begrijpt,
kunt u langs komen voor uitleg.
Als u twijfelt of het wel een vraag is waarvoor u terecht kunt bij het SRW, raadt de Sociaal
Raadsvrouw aan toch altijd langs te komen. Mensen kloppen vaak heel laat aan met hun vragen.
Door op tijd aan de bel te trekken kunnen vaak grotere problemen voorkomen worden.

Wat doet het Sociaal Raadsliedenwerk?

Veel vragen kunnen worden opgelost met het geven van informatie en advies. De regels en
de procedure worden uitgelegd. Soms is het nodig dat er gebeld wordt met een instantie voor
nadere informatie.
Ook kan het Sociaal Raadsliedenwerk bemiddelen, bijvoorbeeld bij het afspreken van een
betalingsregeling.
Verder kan het SRW ondersteuning bieden bij het schrijven van een brief of het invullen van
formulieren. Wanneer dat nodig is kan de Sociaal Raadsvrouw u adviseren contact op te nemen
met een andere instantie, bijvoorbeeld een advocaat, of een notaris.

Een deurwaarder kan namens een schuldeiser beslag leggen op het loon of de uitkering.
Daarbij moet wel altijd rekening worden gehouden met de beslagvrije voet. Dit betekent dat
er een bepaald bedrag altijd over gehouden moet worden, waar geen beslag op mag worden
gelegd. Dit gaat niet altijd goed. De Sociaal Raadsvrouw kan de beslagvrije voet berekenen en
helpt u bij het schrijven van een brief naar de deurwaarder om het beslag op te heffen of aan
te passen.

Wanneer kunt u terecht?
De sociaal raadsvrouw werkt op afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met Sterk Papendrecht.

Voor eenvoudige vragen kunt u bellen tijdens het telefonisch spreekuur op maandagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur.

 

 

Agenda